Helofytenfilters

Ook het aanbrengen van “Helofytenfilters”, bij zuiveringen behoort tot onze expertises. Dit wordt toegepast als riooloverstort op plaatsen waar geen riolering aanwezig is en het water toch gezuiverd afgevoerd moet worden. Afkoppeling van hemelwater als natuurlijk alternatief voor het “krattenfilter’.